LOGO NETSİS 3 BORDRO

Doğru İnsan, Kurumsal Yönetim, Yüksek Verim!

Kurumun misyon ve hedefini benimsemiş,
iyi eğitim almış, konusunda uzman kişilerin
doğru görev tanımları altında verimli bir şekilde
görev aldıkları firmalarda insan faktörü başarı
grafiğini yükseltmede belirleyici oluyor. Bunun
bilincine varılmasıyla insan kaynakları
departmanlarının da her geçen gün stratejik değeri
yükseliyor. Bu doğrultuda insan kaynakları süreçlerinin
hızlı ve verimli yönetimine verilen önem artıyor.
İş süreçlerinin verimliliğini artırmanın gerekliliği göz
önüne alınarak geliştirilen Netsis 3 Bordro,
çalışanlarınızın bordro süreçlerini eksiksiz yönetmenize
olanak sağlıyor. Netsis HR ile entegre çalışan yapısı
sayesinde kaynaklarınızı uçtan uca yönetebilirsiniz.

tanbt

Logo Netsis 3 Bordro’nun Avantajları

Zaman Tasarrufu

Netsis 3 Bordro; firmanızın iş süreçlerine kolay uyarlanabilir yapısı ile normal şartlarda yoğun dikkat ve zaman gerektiren bordro işlemlerinizi zamandan tasarruf ederek, hızlı bir şekilde organize etmenize olanak sağlar.

Bordro Yönetimi

Çalışanlarınızla ilgili takip etmeniz gereken tüm işlemleri bordro modülü ile takip edebilir, sigorta, gelir vergisi, damga vergisi, brüt kazanç gibi parasal tüm bilgilerinizi kolay bir şekilde yönetebilirsiniz.

Yasal Mevzuatlara Tam Uyumluluk

Netsis 3 Bordro’nun yasal mevzuatlara tam uyumlu yapısı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı çalışanlarınızın tüm ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilir, bordro süreçlerinizi güvenle takip edebilirsiniz.

BES şirketleri ile Otomatik Katılım Entegrasyonu

Otomatik Katılım Entegrasyon modülü ile sisteme girişte toplu, yeni işe girişlerde kişi bazında hesap açılışı yapabilir, kişilerin güncel durumlarını sorgulayıp, katkı payı aktarımı yapabilirsiniz. Netsis 3 Bordro Otomatik Katılım modülü AvivaSA ve Anadolu Hayat Emeklilik şirketleri ile entegre çalışmaktadır.

Kullanıcı Dostu Arayüz

Zengin içeriği, basit ve kolay kullanım özelliği ile süreçlerinizi yönetmeye hemen başlayabilirsiniz.

logo destek, tanbt

Bordro Süreçlerinize Hız Katın

Personele ait bordro hesaplamaları için gereken her türlü özlük bilgisinin ve tahakkuk işlemlerinin yapılmasına olanak sağlayan Bordro Modülü ile;

 • Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatlarına tam uyumlu bir şekilde çalışabilir,
 • SGK, İşkur tarafından istenen raporları yasal mevzuatlara uygun olarak oluşturabilir,
 • Personel Devam Kontrol Sistemleri (PDKS) aktarımı için gerekli tanımlamalar yapılabilir,
 • Puantaj bilgilerini tablolama aracı ile daha hızlı işleyerek kolayca programa aktarabilir
 • Puantaj hesaplamalarında formül kullanımıyla hakların, ödemelerin ve puantaj değerlerinin hepsi ya da çoğu aynı olan çalışanların her biri için ayrı ayrı hesaplama yapmak yerine toplu puantaj yapabilir,
 • Dövizli maaş, borç/avans ve raporlama işlemleri yapabilir,
 • Bir ay içinde birden fazla bordrolama işlemi yapılabilir (İkramiye, prim bordrosu gibi),
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, İşe Giriş Çıkış Belgesi, e-Bildirge gibi belgeleri hazırlayıp program içinden SGK’ya aktarabilir,
 • Kazanç, Ek Kazanç, Sosyal Yardım, Kesinti ve Muafiyetler tamamen parametrik, isteğe bağlı esnek yapıda tanımlanabilir, formülize edilebilir ve puantajlara yansıtabilir,
 • Aynı işletmeye bağlı tüm işyerlerinin bordro işlemlerini tek bir yerden toplu olarak takip edebilir,
 • Toplu sözleşmeli çalışılan yerlerde, kıdeme göre ücret verildiği durumlarda, yıl bazında personel ücretlerinin tanımlanarak, çalışma süresine bağlı ücret değişimlerinin otomatik olarak yapılmasını sağlayabilir (ücret ve yardım skalaları),
 • Toplu sözleşme uygulamasına yönelik geçmiş aylar için fark bordroları oluşturabilir
 • Tahakkuk icmalleri, masraf merkezi dağıtım raporu, kıdem ihbar yükü gibi iş akışını kolaylaştıracak ve hız kazandıracak raporları kolay bir şekilde alabilir,
 • Çalışanların maaş bordrolarını e-posta ile gönderebilir
 • Yerinde ve Teknopark Ar-Ge uygulamaları tek bir bordro üzerinden yapılabilir,
 • Çalışanın veya işverenin yaptırmış olduğu özel sağlık sigortaları bordro üzerinden takip edilerek ilgili muafiyetler ve vergilendirmeler bordroya yansıtılabilir,
 • Kıdem ve İhbar bordrolarının girilen parametrelere göre hesaplanarak otomatik çıkması sağlanabilir. Ücret artış dönemlerinde; oran, tutar, çarpan veya sabit bir rakama göre hızlı olarak ücret artışı yapabilir,
 • Script desteği ile puantaj hesaplamaları özelleştirebilir,
 • Personellere ait kıdem ve ihbar yüklerini standart raporlar ile raporlayabilir
 • Sendikalı personeller için, sendika takipleri yapılıp istenilen formüle göre aidatların otomatik olarak puantaja yansımasını sağlayabilir,
 • Hızlı puantaj atama veya hızlı puantaj giriş ekranları ile bordroya yansıması gereken kazanç, yardım ve kesintiler formül bağımsız olarak puantaja aktarabilir,
 • Net maaş üzerinden anlaşma ve otomatik brütleştirme, net verilen ödemelerin tahakkuk üzerinde brütleştirilmesi yapılabilir,
 • Ekranlardaki tüm saha isimlerini isteğinize göre tekrardan isimlendirilebilirsiniz

Tanıtım Videosu