LOGO E-ARŞİV

e-Arşiv Özel Entegratörü Logo ile Verimli ve Pratik Fatura Süreçleri

e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır. e-Fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine, ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlamaktadır.

logo destek

LOGO E-ARŞİV’İN AVANTAJLARI

 • 1

   

  Süreçlerde Hız

  Logo e-Arşiv uygulaması, fiş ve faturalarını milyonlarca müşteriye ulaştırmak zorunda olan  firmaların operasyonel yüklerini en aza indirmelerine yardımcı olur. Yüksek hızda fatura işleme ve gönderme imkanı sunar.

 • 2

  Veri Erişimi

  Logo e-Arşiv uygulaması verilere hızlı ve kolay bir şekilde istenildiği an ulaşılabilmesini, geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinin kolaylaşmasın sağlarken, gelen/giden fatura kaybının önlenmesini mümkün kılar.

   

  2

 • 3

   

  Maliyetlerde Azalma

  Logo e-Arşiv uygulaması iş gücü, arşivleme ve kağıt fatura gönderim maliyetlerini azaltarak ciddi oranda tasarruf edilmesini sağlar.

 • 4

  Hızlı Kullanıma Alım

  Logo e-Arşiv uygulaması, firmanınızın süreçlerine ve kullandığınız ERP çözümüne kolay ve hızlı entegre olur.

   

  4

e-Arşiv uygulamasına geçen firmalar, tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturup kanuni süresi boyunca yine elektronik ortamda saklayabilirler. Müşterilerinin e-Fatura mükellefi veya nihai tüketici olması halinde, faturaları elektronik ortamda gönderebilirler. Çok sayıda fatura gönderen firmalar için zaman, iş gücü, dağıtım ve arşivlemede büyük tasarruf sağlanırken fatura gönderim maliyeti ortadan kaldırılabilir.

Kolay ve hızlı entegrasyon
Yüksek hızda fatura işleme ve gönderme
Kağıt tasarrufu, doğaya dost uygulama
Fiziksel arşivleme maliyetlerinin ortadan kaldırılması
Geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinin kolaylaşması
Gelen/Giden fatura kaybının önlenmesi

Logo Destek

Kullanım Yöntemleri

Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir. Mükellefler e-Arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlık’tan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler. e-Arşiv Uygulamasını Başkanlık’tan e-Arşiv izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmazlar. e-Arşiv Fatura hizmetini özel entegratör vasıtasıyla alan mükellefler, fatura ve elektronik arşiv raporlarında özel entegratörün mali mührünün ve zaman damgasının kullanılmasını talep edebilirler.

e-Mail Hizmeti

e-Arşiv Hizmeti’nin yanında e-Arşiv e-Mail Hizmeti’nden de yararlanmak isteyen kullanıcıların sistem üzerinden ilettiği faturalar, aynı zamanda otomatik olarak e-Mail yoluyla da iletilebiliyor. e-Arşiv e-Mail Hizmeti ile,
e-Mail’in gönderildiği adresin tanımlanabilmesi,
HTML örneklerinin Logo’ya iletilmesi ile mail formatının kullanıcı talebi doğrultusunda hazırlanabilmesi sağlanabiliyor.

e-Arşiv ve e-Fatura’nın Farkları

e-Arşiv

 • B2B, B2C
 • Fatura hem elektronik hem de kağıt çıktı alınarak alıcısına iletilebilir.
 • GİB’e ay sonlarında hazırlanacak bir rapor ile bilgi verilir.
 • Format zorunluluğu yoktur, istenirse UBL-TR kullanılabilir.
 • Belgeler mali mühür ve zaman damgası kullanılarak onaylanır ve saklanır.
 • Özel entegratör ya da kendi bilgi işlem sistemlerine onay alarak kullanılır.
 • İnternet üzerinden satış yapan ciro hacmi yüksek mükellefler için zorunludur.

e-Fatura

 • B2B
 • Fatura elektronik ortamda alıcısına iletilir, kağıt çıktı alınamaz.
 • Alıcısına gönderilen her fatura önce GİB’e iletilir.
 • UBL-TR formatı zorunludur
 • Belgeler mali mühürle imzalanır, zaman damgası kullanımı yoktur.
 • GİB Portal, Entegrasyon, Özel Entegratör yöntemlerinden biri kullanılır.
 • Birçok sektör zorunluluk kapsamındadır

Tanıtım Videosu